Bobol Bach

NEWYDD: Mae casgliad newydd Bobol Bach yn dathlu rhyfeddod teulu.
Mae teuluoedd yn cael eu creu mewn sawl ffordd. Boed yn IVF, mabwysiadu, maethu, syroget, rhodd neu’ wedi eich bendithio yn naturiol, mae pob plentyn wedi ei wneud o hud a lledrith! Gobeithio y byddwch chi’n caru’r dyluniau newydd, mae nw’n agos iawn at ein calonau.
Heledd a Jess xx

NEW: Bobol Bach’s new collection is all about the wonder of family.
Families come in all shapes and sizes. IVF, adoption, fostering, surrogacy, donor or naturally blessed… every child is made of magic. We hope you love our new collection, it’s very close to our hearts.
Heledd & Jess xx


LINKS TO OTHER SMALL WELSH BUSINESSES